Programma

Ochtend 9.15 - 12.00

09.15 – 10.00 Inloop en koffie

Grote zaal

10.00 – 10.15 Opening Hilly Rhebergen

10.15 – 11.00 Lynn Arkes - CIZ: Toegang tot de WLZ voor GGZ

11.00 – 11.15 Koffiepauze

11.15 – 12.00 Dorien Kloosterman: De Wet zorg en dwang en ouderinitiatieven in de VG

Zaal 2 en 3 (presentatie)

  • Clientondersteuning: wat kan die bieden aan ouderinitiatieven? Lidia Korenblik (MEE woonwinkel), Barbara Maiburg (WoonLink) en Caroline van der Hek (Clientondersteuning Plus)
  • Wat is de passende vorm voor een ouderinitiatief? Voor- en nadelen van vereniging of stichting. Ellen van Sprang (RPSW, Stichting WIW)

Thematafels (uitwisseling). 2 sessies per thema

    10.15 – 11.00 Thematafels

    11.00 – 11.15 Koffiepauze

    11.15 – 12.00 Thematafels, in samenwerking met relevante organisaties.

  • Kwaliteitsbewaking in een ouderinitiatief: door wie en hoe? Vertegenwoordigers van ouderinitiatieven van de werkgroep Kwaliteit gaan met u in gesprek: Monique Kromhout (TOV), Paul Offerman ((Mijn Eigen Thuis), Teska Seligmann (8-sprong)
  • Werken volgens de bedoeling, weg van het systeemdenken. Het ouderinitiatief als verdraaide organisatie. André Rhebergen en Inge van Etten (Woondroomzorg)
  • Financiën in een ouderinitiatief. Jack Gooyaers (Woondroom Veldhoven), Sjaak Jansen (WMZO), Hilly Rhebergen (WoondroomZorg)
  • Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPa-Z): Rommelruimte voor kleine initiatieven. Liza Leijenhorst, Jasper Muskiet, (Ministerie VWS)
  • Ethische en morele dilemma’s in ouderinitiatieven: Wat kun je tegenkomen? Hoe werkt een moreel beraad? Door gespreksleiders Moreel Beraad  Marja van Duijn, Arianne Brinkman, Olga Barten, Sanne Hilderink (WoondroomZorg)
  • Inclusie en ouderinitiatieven, Jacqueline Verhagen , (TOV)
  • Loslaten of anders vasthouden in een ouderinitiatief. Hoe dan? Piet Oudejans (Grasboom)
  • Wat als wij er niet meer zijn? De toekomst van een ouderinitiatief. Jerome Kuijpers, broer van bewoner, bestuurslid Woondroom Schiedam. Resultaten onderzoek.

12.15 – 13.15 Lunch

Markt voor belangenbehartiging en ondersteuning (Per Saldo, Kans plus, Naar Keuze, RPSW, Woonlink, reguliere zorgaanbieders, Grasboom, Chapeau, VWS programma’s, Stichting Mijn Eigen Thuis)

Middag plenair 13.15 – 16.00

13.15 – 14.00 Kwaliteit in eigen regie: Verslag activiteiten en resultaten vanuit de stuurgroep/werkgroepen door André Rhebergen  (Stuurgroep, WoondroomZorg), Heleen Vink (Werkgroep Kwaliteit, Woondroom Schiedam, WoondroomZorg), Jolanthe Jansen (werkgroep Klachten, WMZO)

14.00 – 14.30 Inger Plaisir (Sociaal en Cultureel Planbureau): Net als thuis

14.30 – 15.00 Theepauze

15.00 – 15.30 Marius Buiting: Ouderinitiatieven en de bedoeling van zorg (co-auteur “Verdraaide organisaties” van Wouter Hart)

15.30 – 16.00 Vera Bergkamp, lid Tweede Kamer, D66, portefeuille o.a. WMO en Wlz, actief belangenbehartiger ouderinitiatieven.

16.00 Sluiting, borrel