Symposium Ouderinitiatieven 14 mei 2022

Waarom zit ik in een ouderinitiatief

Eigen regie in de organisatie van de zorg voor mijn naaste

Georganiseerd door (ter gelegenheid van)

Woondroom Schiedam (jubileum 20 jaar)
WoondroomZorg (jubileum 15 jaar)
LVOI Landelijke vereniging van ouderinitiatieven (meer dan 100 leden)

Voorlopig programma

10.00 – 13.00 Ochtendprogramma, plenair

 • Opening :Vera Bergkamp
 • Next generation Woondroom Schiedam
 • Next generation WoondroomZorg
 • Nieuwste lid LVOI

AUTISME en GELUK door Peter Vermeulen

Sluiting ochtend gedeelte

13.00 – 14.00 lunch ontmoeting en stands

14.00 – 16.00 workshops en thematische uitwisseling

In subzalen eerst intro op de thematafels:

 1. Welkom bij de club
 2. Kansen en bedreigingen voor ouderinitiatieven
 3. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen binnen een ouderinitiatief

Deze onderwerpen worden verder besproken rond thematafels, waarbij ouders/bestuurders die op dat terrein een leerzame ervaring hebben, hun eigen ervaring delen in kleine groepen, zodat er een intensieve uitwisseling kan zijn.

Voorlopige thema’s:

 • Levensloop bestendig ouderinitiatief
 • Continuïteit in belangenbehartiging (vanuit een persoonlijke band)
 • Socratisch gesprek: “wat is een persoonlijke band?”
 • Wat als wij er niet meer zijn
 • Eigen woning, eigen plek, wat betekent dat? (wat heeft een bewoner aan een ouderinitiatief)
 • Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die begeleiden kon.
 • Zingeving/zelfbeeld eigenwaarde.
 • Terugblik op corona
 • Verhouding bestuurslid tot ouder zijn, informatieverschil met andere ouders, invloed
 • Solidariteit binnen het ouderinitiatief
 • Verantwoordelijkheden van het bestuur voor kwaliteit van zorg
 • Mandaat (dagelijks) bestuur, (zorg) commissies
 • Opvolging in bestuur door volgende generatie
 • Privacy individuele bewoner vs need to know op bestuursniveau
 • Wat is leidend, budget of zorgvraag?

16.00 – 16.00 sluiting, plenair

Vooraanmelding Symposium Ouderinitiatieven

Contactgegevens
Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
Bericht
Aanvinken indien van toepassing
Indien betrokken bij een ouderinitiatief