Welkom bij Kwaliteit in Eigen Regie

Minder verplichtingen voor ouderinitiatieven

Overhandiging handreiking Kwaliteit  aan Vera Bergkamp - D66 
Woensdag 29 januari 2020

Er komt een uitzondering voor ouderinitiatieven op de wettelijke verplichtingen voor nieuwe zorgaanbieders. Dat bleek gisteravond laat tijdens het plenair debat van de Tweede Kamer met de ministers de Jonge en Bruins over de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen, onder meer door een meldings- en vergunningsplicht voor nieuwe zorgaanbieders.

Vera Bergkamp (D66) heeft daarbij een motie heeft ingediend om te voorkomen dat ouderinitiatieven zouden worden verplicht om bv een interne toezichthouder in te stellen, omdat de ouders zelf immers al de regie voeren over de zorg voor hun kinderen. Vera vroeg de minister om Per Saldo en de ouder-/familie initiatieven te betrekken bij de uitwerking daarvan, om onnodige administratieve en financiële lasten voor ouderinitiatieven te voorkomen. Een gelukkig toeval (?) daarbij was dat gisteren om 12.30,  direct voorafgaand aan het debat, een delegatie vanuit ouderinitiatieven aan Vera Bergkamp de handreiking Kwaliteit in pgb-gefinancierde ouderinitiatieven mocht overhandigen.

Foto Handreiking KIER met Vera Bergkamp.jpg

De delegatie (zie foto, van links naar rechts Marja van Duijn (WoondroomZorg), Rudo Jockin (Meerbalans), Teska Seligmann (8-Sprong) Vera Bergkamp en Annemie van den Heuvel (de Toekomst) heeft een uur met Vera in de fractiekamer heeft gesproken, waarbij ook aandacht is gevraagd voor de vereniging van ouderinitiatieven.
Minister de Jonge reageerde positief op de motie, en gaat met Per Saldo en de ouder-/familie-initiatieven in conclaaf, om te voorkomen dat er eisen worden geformuleerd die helemaal niet passen bij ouderinitiatieven.

Een gedeelte van het voorlopig verslag van het debat vindt u hier, met daarin de bijdragen van Carla Dik-Faber en Vera Bergkamp

Een toekomstbestendig ouderinitiatief: hoe doe je dat?

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking kunnen zelf een woonvorm opzetten waarin hun kinderen met zorg en ondersteuning kunnen wonen, als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, met een pgb. Dat noemen we een ouderinitiatief. Bij PGB-gefinancierde ouderinitiatieven staat de eigen regie centraal. De ouders willen zelf de kwaliteit van de zorg en begeleiding kunnen beoordelen en bewaken. Maar hoe doe je dat? Wat is er eigenlijk nodig om een ouderinitiatief te starten? En hoe zorg je dat het blijft bestaan? Ook als de ouders er niet meer zijn? Dat zijn vragen die aan de orde komen op de website Kwaliteit in eigen regie.