Welkom bij Kwaliteit in Eigen Regie

Een toekomstbestendig ouderinitiatief: hoe doe je dat?

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking kunnen zelf een woonvorm opzetten waarin hun kinderen met zorg en ondersteuning kunnen wonen, als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, met een pgb. Dat noemen we een Ouderinitiatief. Bij PGB-gefinancierde ouderinitiatieven staat de eigen regie centraal. De ouders willen zelf de kwaliteit van de zorg en begeleiding kunnen beoordelen en bewaken. Maar hoe doe je dat? Wat is er eigenlijk nodig om een ouderinitiatief te starten? En hoe zorg je dat het blijft bestaan? Ook als de ouders er niet meer zijn? Dat zijn vragen die aan de orde komen op het symposium Kwaliteit in Eigen Regie op 16 november 2019, van 10.00 tot 17.00 uur in Tiel

Inschrijven symposium (deelname is gratis)

Bekijk hieronder het programma en schrijf u hier in

WoondroomZorg bestaat dit jaar 12,5 jaar en wil dat vieren met en voor ouderinitiatieven. Samen met Naar Keuze, Kans Plus, Per Saldo, RPSW, de Grasboom, Chapeau Woonkringen, Stichting Mijn Eigen Thuis zijn onderdelen uitgewerkt en besproken in de stuurgroep. In werkgroepen participeerden vertegenwoordigers van ouderinitiatieven.

Symposium Kwaliteit in Eigen Regie

Ouderinitiatievendag zaterdag 16 november 2019 10.00 - 17.00

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het symposium. Het symposium is gratis toegankelijk

Locatie

Restaurant de Betuwe, Hoog kellense weg 7, 4004 JB Tiel (route

Doelgroepen

  • Ouderinitiatieven (startend en bestaand)
  • Medewerkers bij ouderinitiatieven
  • Beleidsmensen (politici, VNG, zorgkantoren)
  • Genodigden