Publicaties

Publicaties

Deze publicaties zijn het resultaat van de inspanningen van de  Werkgroep Handreiking Kwaliteit en de Werkgroep Klachten en Geschillen voor pgb-gefinancierde ouderinitiatieven. Zij hebben vanaf eind 2018 gewerkt aan mogelijkheden om de kwaliteit van en in ouderinitiatieven te verbeteren.

De resultaten van de werkgroepen zijn besproken in de stuurgroep Kwaliteit, die een adviserende rol had en waarin participeerden: Chapeau Woonkringen, De Grasboom, Naar-Keuze, Per Saldo, Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW), Ouderinitiatief Het Tweede Huis, Woongroep / Stichting De Toekomst en WoondroomZorg. Dit klachtenreglement en de profielschets worden samen met de laatste aanbevelingen van de stuurgroep overgedragen aan de Stichting Kwaliteit in Eigen Regie (in oprichting). 

Handreiking kwaliteit voor PGB-gefinancieerde ouder/familie-initiatieven.

Klachtenreglement voor PGB-gefinancieerde ouder/familie-initiatieven

Verslag van lezingen

Verslag van lezingen over de onderwerpen:

Onder de verschillende links op deze pagina vindt u gehouden presentaties en beschikbaar gestelde brochures. 

Impressie van thematafels

Verslag en impressie van de thematafels met de onderwerpen: