Inger Plaisir: Net als thuis

Inger Plaisir (Dr.)

Inger Plaisir is wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en cultureel Planbureau. Zij is co-auteur van het rapport Net als thuis over ouderinitiatieven. Het rapport Net als Thuis is in de Tweede Kamer uitvoerig besproken en vormt mede de basis voor het beleid van de overheid. Tijdens het symposium hield Inger Plaisir een presentatie over dit rapport. 

Inger Plaisier (1963) werkt sinds 2013 bij het SCP. Van 1989 tot 2003 werkte zij als psychiatrisch verpleegkundige in een GGZ instelling. Daarnaast studeerde zij van 1999 tot 2003 Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie verrichtte zij onderzoek naar arbeid bij mensen met psychische stoornissen en dit leidde tot haar promotie in 2009 aan de Vrije Universiteit. Tussen 2009 tot 2012 deed zij aan de Vrije Universiteit onderzoek naar zorggebruik bij ouderen en werknemers met mantelzorgtaken. Tevens was zij coördinator van het convenant autisme in Amsterdam, een samenwerkingsverband van organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met autisme.

Aandachtsgebieden voor haar onderzoek zijn het gebruik van formele en informele zorg (mantelzorg, vrijwillige zorg) bij verschillende groepen zorgvragers van alle leeftijden en onderzoek naar ouderenmishandeling. Haar bijzondere interesse gaat uit naar mensen met psychiatrische problematiek, hun zorggebruik, zelfredzaamheid, participatiemogelijkheden en behoefte aan ondersteuning. 

Vlak na het symposium verscheen het rapport "Eindevaluatie van de participatiewet" van het SCP. Inger Plaisir verwees hier in haar presentatie naar, vanwege de relevantie voor veel bewoners van ouderinitiatieven. 

Presentatie: net als thuis