Landelijke ouderinitiatieven dag 14 mei 2022

Waarom zit ik in een ouderinitiatief?

Georganiseerd door (ter gelegenheid van)

Woondroom Schiedam (jubileum 20 jaar)
WoondroomZorg (jubileum 15 jaar)
LVOI Landelijke vereniging van ouderinitiatieven (bijna 100 leden)

Aanmelding landelijke ouderinitiatieven dag

Contactgegevens
Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
Bericht
Aanvinken indien van toepassing
Informatie over het ouderinitiatief

Programma

'waarom zit ik in een ouderinitiatief'

09:30-10:00 Inloop met koffie/thee

Dagvoorzitter: Lucas Middelhof (LVOI)

10:00-12:30 Plenair ochtendprogramma


Opening:

 • Vera Bergkamp, voorzitter Tweede Kamer
 • The next generation 
  • Woondroom Schiedam
  • WoondroomZorg, LVOI

Plenaire lezing:

 • Autisme en geluk
  • Peter Vermeulen

12:30-13:30 Lunch en uitwisseling

13:30-15:30 Workshops en thematische uitwisseling

Deelnemers kunnen twee keer een blok volgen (eerste 45 minuten, tweede een uur tussendoor 15 minuten pauze):

 • Financiën binnen een ouderinitiatief: kansen en bedreigingen
  • Persoonsgebonden budget in een ouderinitiatief: 1+1=3
   • Hilly Rhebergen (WoondroomZorg)
  • Penningmeesters in de praktijk

Voorzitter: Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)

 • Dynamiek en samenwerking in een ouderinitiatief:
  • Complexe samenwerkingen: de uitdaging van gedeelde zorg voor een kwetsbaar familielid
   • Tabitha van den Berg (Opleider klachtenfunctionarissen SDOI)
  • Klachtenregeling SDOI

Informatie over spreker volgt
Voorzitter: Jolanthe Jansen, bestuurslid LVOI  • De toekomst van ouderinitiatieven.
  • Heft in eigen handen, rapportage project uitkomsten, Dorien Kloosterman, Kans Plus)
  • Wat als wij er niet meer zijn. Tussenrapportage, Per Saldo
  • Diverse praktijkvoorbeelden ui9t ouderinitiatieven, LVOI

Voorzitter: Peter-Eric Verstegen (Woondroom Schiedam)

 • Uitwisseling in kleine themagroepen

Uitwisseling rondom thema’s geclusterd in drie hoofdonderwerpen:

  • Opvolging
  • Organisatie
  • Zingeving

Afsluiting

Voorzitter: Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)

15:30 - De waarde(n) van familie in langdurige zorg

Prof. Dr. Alice Schippers, bijzonder hoogleraar disability studie

16:00 Terugblik, vooruitblik en afsluiting

Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)

16:15 Borrel


Stel hieronder uw eigen programma samen. U kunt deelnemen aan twee sessies en kiezen uit de volgende optie’s:

Indien u alleen deel wenst te nemen aan twee lezingen geeft u dit aan door een 1e, 2e, 3e en vierde voorkeur aan te geven voor lezingen, u geeft dan bij de themagroepen aan dat u niet aan themagroepen wenst deel te nemen.

Indien u één lezing en één themagroep bijeenkomst wilt volgen geeft u bij lezing en themagroep uw 1e en 2e voorkeur op.

Indien u twee themagroepen bij wilt wonen geeft u daar uw 1e, 2e, 3e en 4e voorkeur op en geeft u bij de lezingen aan dat u geen lezing wenst te volgen.

Lezingen/Workshops

Geef uw voorkeur. U kunt deelnemen aan maximaal twee sessies.
Alleen invullen wanneer u twee workshops wilt volgen
Alleen invullen wanneer u twee workshops wilt volgen

Kleine themagroepen

Geef uw voorkeur 1 t/m 4. U kunt deelnemen aan maximaal twee sessies
Alleen invullen wanneer u twee themagroepen wilt bijwonen
Alleen invullen wanneer u twee themagroepen wilt bijwonen