Verslag symposium

Zaterdag 16 november 2019 vond het symposium Kwaliteit in eigen Regie plaats. Ruim 300 ouders en andere betrokkenen bij een ouderinitiatief kwamen in Restaurant de Betuwe in Tiel bijeen. Een mooie, bijzondere dag waar informatie-uitwisseling, ontmoeting,  verbinding en herkenning centraal stonden.


Onderwerpen en thema's die deze dag aan bod zijn gekomen. 

Daarnaast was er een markt voor belangenbehartiging en ondersteuning waar aan deelnamen: Per Saldo, Mee Woonwinkel, Kans plus, Naar Keuze, RPSW, Woonlink, reguliere zorgaanbieders, Grasboom, Chapeau, het OPAZ programma van VWS, Stichting Mijn Eigen Thuis en de Initiatiefgroep Landelijke Vereniging voor ouderinitiatieven. 

Tijdens het middagprogramma waren er de volgende plenaire lezingen:

  • Kwaliteit in eigen regie: Verslag activiteiten en resultaten vanuit de stuurgroep/werkgroepen door André Rhebergen  (Stuurgroep, WoondroomZorg), Heleen Vink (Werkgroep Kwaliteit, Woondroom Schiedam, WoondroomZorg), Jolanthe Jansen (werkgroep Klachten, WMZO)
  • Inger Plaisir (Sociaal en Cultureel Planbureau): Net als thuis
  • Marius Buiting: Ouderinitiatieven en de bedoeling van zorg (co-auteur “Verdraaide organisaties” van Wouter Hart)

Aanmelden en op de hoogte blijven voor vervolgbijeenkomsten

Wilt u op de hoogte gehouden worden van vervolgbijeenkomsten met betrekking tot financiën in een ouderinitiatief of het onderwerp "Wat als wij er niet meer zijn? De toekomst van een ouderinitiatief" . Stuur ons een mail door het contactformulier in te vullen en geef bij bericht aan over welk(e) onderwerp(en) u geinformeerd wilt blijven. 

Programma Symposium Kwaliteit in Eigen Regie