WLZ voor GGZ

Lynn Arkes hield op het symposium een presentatie over de toegang van bewoners met GGZ problematiek, zonder verstandelijke beperking, tot de Wlz. 

Meer informatie over de Wlz is te vinden op www.informatielangdurigezorg.nl
Daarnaast is hier de brochure te downloaden met specifieke informatie over de toegangscriteria van de Wlz voor bewoners met GGZ problematiek.

Tot slot organiseert RPSW in samenwerking met VWS en het CIZ op 12 en 19 februari 2020 voorlichtingsmiddagen voor ouderinitiatieven. 
Hiervoor is een flyer beschikbaar.