Thematafel: Inclusie en ouderinitiatieven

 

Aan de thematafel over inclusie in ouderinitiatieven werd onder leiding van Jacqueline Verhagen doorgepraat over dit onderwerp. Jacqueline Verhagen is als ouder betrokken bij stichting TOV in Delft, Inclusie is voor dit ouderinitiatief als een van de pijlers opgenomen in haar visie document. Inclusie betekent voor TOV dat de bewoners in de samenleving meedoen en daarbij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Dit klinkt natuurlijk mooi, maar… hoe doe je dat nu in de praktijk?
Aan de hand van het voorbeeld van TOV werd het onderlinge gesprek aangegaan. Jacqueline vertelde dat er bij TOV bewust gekozen is voor een huis in de binnenstad van Delft, een bewuste keuze om bewoners gebruik te laten maken van allerlei voorzieningen (winkels, terrasjes, e.d.)

Om inclusie echt te laten slagen, is het belangrijk om vanaf het begin te investeren in de contacten met de buurt. Zodat bewoners de buren kennen, de buren hen kennen en zij deel kunnen nemen aan buurtactiviteiten.

Meedoen in de buurt blijft een uitdaging waarbij bewoners ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning hoeft niet altijd door professionals gegeven te worden. Maatjes, broertjes, zusjes, ouders en vrijwilligers kunnen daar een goede rol in spelen.

Aan tafel werd intensief doorgesproken over het thema inclusie, in verhouding tot bewoners met een verstandelijke beperking, maar ook met betrekking tot bewoners met bijvoorbeeld ASS en hoog niveau. Open vragen kwamen aan bod of alle doelgroepen de behoefte hebben om mee te doen. Ook zijn er initiatieven die bewust gekozen hebben voor een landelijk gebied, waardoor de buurt verder weg is. Al met al blijft inclusie een thema waarvoor je specifiek moet kiezen, waar TOV in Delft enthousiast over is en wat vanaf de start om bewuste keuzes vraagt.
Geografisch, door in een vroeg stadium de contacten met de buurt te leggen en door bewoners blijvend te ondersteunen in hun rollen in de samenleving.

Klik hier om meer te weten over hoe stichting TOV inclusie vorm geeft!