Thematafel: Ethische en morele dilemma’s in ouderinitiatieven: Wat kun je tegenkomen?

Tijdens de thematafel "Ethische en morele dilemma’s in een ouderinitiatief, wat kun je tegenkomen?" zijn we dieper ingegaan op de uitgangspunten van Moreel Beraad en de meerwaarde die deze gespreksvorm voor ouderinitiatieven kan hebben. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over een casus en er was de mogelijkheid om kennis te nemen van twee verschillende methoden van Moreel Beraad en de bijbehorende stappen. 

Een korte impressie:

  • Bij beide tafels kwam het belang van open communicatie sterk naar voren.
  • De term ‘Moreel Beraad’ klinkt soms zwaar en kan mensen afschrikken. Toelichting en uitleg over de term is nodig, juist omdat Moreel Beraad een gespreksvorm van grote toegevoegde waarde kan zijn.
  • Het bespreken van thema’s als ouders onderling (bijvoorbeeld solidariteit) op het moment dat er nog geen echte knelpunten zijn is heel waardevol. Op het moment dat zich dan een knelpunt voordoet kun je als oudergroep teruggaan naar het gesprek dat je eerder gevoerd hebt.
  • Bij beide tafels kwamen diverse dilemma’s naar voren die herkenbaar waren binnen ouderinitiatieven. Er was veel interesse om hierover door te praten.

Ook eens doorpraten over een moreel dilemma binnen uw ouderinitiatief? Moreel Beraad wordt door verschillende partijen aangeboden. Voor samenwerkingspartners van WoondroomZorg is er op vraag een gespreksleider beschikbaar. Ouderinitiatieven die geen samenwerkingspartner zijn van WoondroomZorg, kunnen tegen een redelijke vergoeding wel gebruik maken van een van onze gespreksleiders. Hiervoor kan contact op worden genomen.

De stappen van een moreel beraad volgens de socratische methode en de dillemma methode kunt u inzien door op de link te klikken