Thematafel: VWS rommelruimte voor kleine initiatieven

Het is schaars goed: rommelruimte in ons zorgsysteem. Soms lukt het om met en voor mensen als de familie Hermsen, Nora, Jochem en Amal* zorg te organiseren die past bij hun leven. Maar het vraagt nogal wat om dat voor elkaar te krijgen, zeker van kleinere (ouder)initiatieven. Er zit best rek in het systeem, maar wat zou het mooi zijn om daarbuiten wat rommelruimte te hebben!

Aan de OPaZ-gesprekstafel zijn we uitgegaan van een vrije sector. Het vertrekpunt van deze thematafel was dat initiatiefnemers, zorgaanbieders, medewerkers van een woningcorporatie, zorgkantoor, of gemeente de vrijheid hebben om te doen wat nodig is, in plaats van wat mogelijk is.

Zonder omhaal vertellen welke rommelruimte noodzakelijk is buiten het zorgsysteem, daar ging het bij deze thematafel om. En waarom dat zo belangrijk is voor de mensen waar het om gaat. Zo verrijkten we met elkaar de eerste versie van het ‘RommelRuimteRaamwerk’, wat gaat helpen om rommelruimte te creëren voor kleine initiatieven.

Aan het eind van de thematafel was er de mogelijkheid om als ouderinitiatief aan te haken bij een verdere verkenning in de praktijk van het  'RommelRuimteRaamwerk'. Verschillende aanwezige ouderinitiatieven gingen hier enthousiast op in en participeren in het vervolgtraject. 

 * Programma OPaZ – Ondersteuning Passend Zorgaanbod – is een initiatief van het ministerie van VWS. Surf naar www.informatielangdurigezorg.nl en ontmoet de OPaZ-persona’s, waaronder familie Hermsen, Nora, Jochem en Amal.