Per Saldo

Wat Per Saldo Wonen doet voor ouderinitiatieven
Per Saldo Wonen komt op voor de collectieve belangen van ouderinitiatieven en voert een actieve lobby richting de politiek en verwante organisaties. Naast belangenbehartiging geven zij informatie, advies en ondersteuning, in de vorm van workshops en themabijeenkomsten en advies op maat. Bezoek de website www.pgb.nl onder ‘Wonen’ voor nieuws over wet- en regelgeving, voor informatie over het starten van een ouderinitiatief en de applicatie Vind een wooninitiatief. Hier kunt u vragen aan andere ouderinitiatieven stellen maar ook een advertentie publiceren wanneer u b.v. een nieuwe bewoner zoekt.

Toolkit Wonen
Begin volgend jaar is de Toolkit Wonen in opdracht van het ministerie van VWS gereed. Hierin vindt u informatie die u helpt met het maken van een keuze voor een ouderinitiatief, en het opzetten en in stand houden daarvan. De toolkit heeft de vorm van een draaiboek en is voor iedereen vrij toegankelijk.