Marius Buiting: Ouderinitiatieven en de bedoeling van zorg

Marius Buiting

Marius Buiting is medeauteur van het boek Verdraaide Organisaties. In dit boek wordt het werken volgens de bedoeling uitgewerkt, in tegenstelling tot het werken volgens protocollen, richtlijnen en handboeken. Ouderinitiatieven willen dat er wordt gewerkt volgens de bedoeling, waarbij de leefwereld van de bewoner centraal staat en niet de systeemwereld van de zorgorganisatie.

Marius Buiting is arts en jurist en sinds 2010 directeur van de vereniging voor toezichthouders in de zorg (NVTZ). Daarnaast is hij consultant bij het kwaliteitsinstituut CBO en namens het CDA lid van de Provinciale Staten Utrecht. Zijn achtergrond wordt gekenmerkt door een focus op kwaliteit, zowel in de zorg als op bestuurlijk niveau. Hij vervult verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies is maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke organisaties.