Thematafel: Wat als wij er niet meer zijn? De toekomst van een ouderinitiatief

De toekomst van een ouderinitiatief door Jerome Kuijpers

Onder andere naar aanleiding van het feit dat initiatiefnemers  meer op leeftijd beginnen te raken, wordt de vraag steeds actueler hoe het behoud/continuering van de eigen regie gewaarborgd kan blijven.

In het rapport van het Cultureel Plan Bureau “Net als thuis” (2018) wordt deze vraag ook benoemd als zijnde een bedreiging voor het voortbestaan van ouderinitiatieven.

Voor een afstudeeropdracht aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen is er onderzoek gedaan naar bestaande mogelijkheden tot het behoud van eigen regie en is er een inventarisatie gemaakt van deze mogelijkheden. Hieruit kwamen de volgende mogelijkheden naar voren: 

  • Broers en zussen
  • Andere familie leden
  • Vertrouwenspersonen
  • Bewindvoerders
  • Mentoren

Deze mogelijkheden zijn gepresenteerd tijdens het symposium Kwaliteit in eigen regie bij de thematafel “wat als wij er niet meer zijn”.

De bezoekers van deze thematafel hebben hun wensen uitgesproken dat ze graag de resultaten van het onderzoek zouden terugzien op een website.

Daarnaast gaven ze aan dat ze graag informatie willen hebben over het opzetten van een werkgroep, over bewindvoering, mentorschap en het versterken/opzetten van een netwerk om de bewoner.

Wat verder naar voren kwam tijdens de thematafel  is dat er een breed gedragen wens is om een forum op te richten waar geïnteresseerden ideeën en vragen met elkaar kunnen uitwisselen. Dit is vanuit de organisatie ook een warme aanbeveling.
Echter vanwege de gevoeligheid van het thema is er een technische beveiliging noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er alleen toegang is op het forum voor mensen voor wie het er echt toe doet. Geen pottenkijkers of sensatiezoekers! Op dit moment is er (nog) geen beheerder die dit kan uitvoeren, vandaar dat het bij een aanbeveling blijft.

Informatie en links

Opzetten netwerk:         

https://mlm-mijnlevenmet.nl/

Bewindvoering:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind

Mentorschap:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Mentorschap

Opzetten werkgroep:

http://www.werkgroepen.be/

Impressie thematafel

Thematafel: Wat als wij er niet meer zijn? De toekomst van een ouderinitiatief

Resultaten onderzoek

Resultaten onderzoek

Websites

Websites

Forum

Forum