Sprekersinformatie Symposium Kwaliteit in Eigen Regie

Inger Plaisir (Dr)

Inger Plaisir is wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en cultureel Planbureau. Zij is co-auteur van het rapport Net als thuis over ouderinitiatieven. Het rapport Net als Thuis is in de Tweede Kamer uitvoerig besproken en vormt mede de basis voor het beleid van de overheid.

Inger Plaisier (1963) werkt sinds 2013 bij het SCP. Van 1989 tot 2003 werkte zij als psychiatrisch verpleegkundige in een GGZ instelling. Daarnaast studeerde zij van 1999 tot 2003 Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie verrichtte zij onderzoek naar arbeid bij mensen met psychische stoornissen en dit leidde tot haar promotie in 2009 aan de Vrije Universiteit. Tussen 2009 tot 2012 deed zij aan de Vrije Universiteit onderzoek naar zorggebruik bij ouderen en werknemers met mantelzorgtaken. Tevens was zij coördinator van het convenant autisme in Amsterdam, een samenwerkingsverband van organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met autisme.

Aandachtsgebieden voor haar onderzoek zijn het gebruik van formele en informele zorg (mantelzorg, vrijwillige zorg) bij verschillende groepen zorgvragers van alle leeftijden en onderzoek naar ouderenmishandeling. Haar bijzondere interesse gaat uit naar mensen met psychiatrische problematiek, hun zorggebruik, zelfredzaamheid, participatiemogelijkheden en behoefte aan ondersteuning.

Marius Buiting

Marius Buiting is medeauteur van het boek Verdraaide Organisaties. In dit boek wordt het werken volgens de bedoeling uitgewerkt, in tegenstelling tot het werken volgens protocollen, richtlijnen en handboeken. Ouderinitiatieven willen dat er wordt gewerkt volgens de bedoeling, waarbij de leefwereld van de bewoner centraal staat en niet de systeemwereld van de zorgorganisatie.

Marius Buiting is arts en jurist en sinds 2010 directeur van de vereniging voor toezichthouders in de zorg (NVTZ). Daarnaast is hij consultant bij het kwaliteitsinstituut CBO en namens het CDA lid van de Provinciale Staten Utrecht. Zijn achtergrond wordt gekenmerkt door een focus op kwaliteit, zowel in de zorg als op bestuurlijk niveau. Hij vervult verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies is maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke organisaties. 

Vera Bergkamp

"Ik maak mij sterk voor persoonlijke vrijheid; je moet zichtbaar kunnen zijn wie je bent"

Vera Bergkamp is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Zij is Secretaris van de fractie van D66, Lid Presidium, geboren in Amsterdam op 1 juni 1971 en woont in Amsterdam.

Zij is woordvoerder WLZ en WMO, vraagt regelmatig de aandacht voor ouderinitiatieven, stelt daar kamervragen over en heeft ondermeer een motie ingediend over de door ouderinitiatieven ervaren problematiek met budgetten en wooninitiatieventoeslag. In augustus heeft zij een werkbezoek gebracht aan enkele ouderinitiatieven.

Citaat facebook Tweede Kamer: Wat neem je mee terug naar de Kamer? “Hoe mooi en belangrijk dit soort initiatieven zijn. Maar ik heb ook gezien dat het te lang duurt en te veel moeite kost om zo’n initiatief te starten – terwijl er zo’n behoefte aan is! Hoe zorgen we ervoor dat dit makkelijker wordt? Ook is het voor mensen met autismespectrumstoornis frustrerend om hun zorgbehoefte telkens weer te moeten ‘verdedigen’ bij de gemeente. Deze onderwerpen wil ik graag binnenkort met de minister van VWS bespreken.” Zie: Facebook tweede kamer

D66-Kamerlid Vera Bergkamp staat in en buiten de Tweede Kamer bekend als een homorechtenactiviste. Ze is initiatiefnemer van de gezamenlijke boot van vijf politieke partijen die zaterdagmiddag meevaart tijdens de Canal Parade. Steeds weer snijdt ze andere thema’s aan op het terrein van emancipatie.